Prawomocnie unieważniona umowa kredytowa w zaledwie 9 miesięcy!

Z wielką satysfakcją chcielibyśmy poinformować, że w dniu 28 maja 2021 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie o sygnaturze: I ACa 735/20 oddalił apelacje BPN Paribas Bank Polska S.A. i utrzymał w mocy wyrok stwierdzający nieważność umowy. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku minęło zaledwie 9 miesięcy! Jest to prawdopodobniej  najszybszy prawomocny wyrok unieważniający…