Kolejne unieważnione umowy kredytowe!

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować o kolejnych unieważnionych umowach kredytowych.

W dniu 8 marca 2021 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze: II C 93/20 zasądził na rzecz kredytobiorców od Getin Noble Bank kwotę 223.159,25 zł w związku z nieważnością umowy kredytowej. Kredyt w momencie wyrokowania był już spłacony. Sąd zastosował teorię dwóch kondycji. Sprawa wpłynęła do sądu w dniu 16 stycznia 2020 r.

Link do postu z wyrokiem : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140234714673398&id=104852004878336

W dniu 1 marca 2021 r Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze: I C 617/20 stwierdził w sentencji wyroku nieważność umowy kredytowej dawnego GE Money Bank obecnie BPH i zasądził na rzecz Powodów kwotę: 152 118,17 zł. Sąd zastosował teorię dwóch kondycji i zasądził uiszczone przez kredytobiorców raty za okres 10 lat od wniesienia pozwu. Sprawa wpłynęła do Sądu w dniu: 05 maja 2020 r.

Link do postu z wyrokiem: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131833645513505&id=104852004878336

W dniu 21 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze: I C 614/20 ustalił nieważność umowy kredytu zawartej pomiędzy kredytobiorcami a GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorcy po uprawomocnieniu się wyroku będą mogli zaprzestać spłaty kredytu oraz wykreślić hipotekę. Sprawa wpłynęła do Sądu w dniu: 5 maja 2020 r.

Link do postu z wyrokiem: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=106703658026504&id=104852004878336