Kolejne wygrane z Bankami!

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować o kolejnych wygranych z Bankami.

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank) i zasądził na rzecz naszej klientki uiszczone przez nią dotychczas raty w kwocie: 201.965,99 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 99/100). Sprawa wpłynęła do sądu w dniu 13 maja 2020 r.

Link do postu z wyrokiem: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=169872865042916&id=104852004878336

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny stwierdził w sentencji wyroku nieważność umowy kredytowej zawartej z BRE Bank S.A. w Warszawie (obecnie mBank S.A.) Sprawa wpłynęła do Sądu w dniu: 19 października 2020 r.

Link do postu z wyrokiem: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=169876515042551&id=104852004878336

W dniu 12 kwietnia 2021 Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny oddalił w całości powództwo banku BPH o zapłatę 48.250,31 CHF przez kredytobiorców w związku z wypowiedzianą umową kredytową. Sprawa wpłynęła do Sądu w dniu: 14 lutego 2020

Link do postu z wyrokiem: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=169850651711804&id=104852004878336