Kredyty Frankowe

Pomagamy Frankowiczom

Pomagamy osobom, które zaciągnęły tzw. kredyty frankowe

Kancelaria specjalizuje się w prawie bankowym, w szczególności tematyką związaną z kredytami walutowymi. Celem Kancelarii jest pomoc tym, którzy zostali poszkodowani przez banki oferujące tzw. kredyty frankowe. Jesteśmy na liście kancelarii rekomendowanych przez Stowarzyszanie Stop Bankowemu Bezprawiu (największe stowarzyszenie skupiające poszkodowanych przez banki).

Banki w sporządzonych przez siebie umowach zawarły szereg zapisów, które były korzystne tylko dla nich, a rażąco krzywdzące dla kredytobiorców (tzw. klauzule niedozwolone). Co więcej, banki udzielając rzekomych kredytów walutowych bardzo często nie posiadały faktycznie żadnej waluty obcej. Całe ryzyko związane ze zmianą kursu waluty zostało przerzucone na klienta. Ponadto, banki w stosowanych przez siebie umowach same przyznały sobie prawo do ustala kursów wymiany walut, które bardzo często rażąco odbiegały od średniego kursu NBP. W wyniku czego, już w momencie zwarcia umowy kredytowej Kredytobiorca był pokrzywdzony na kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Taką samą praktykę stosowały banki w przypadku spłaty kredytu. Kryteria ustalania wysokości raty, a co za tym idzie salda kredytu były niejednoznaczne i krzywdzące dla kredytobiorcy. Poważne wątpliwości budzi również kwestia, czy w świetle art. 69 Prawa Bankowego obowiązującego w dniu zawarcia umowy, banki w ogóle były uprawnione do udzielania kredytów o takiej konstrukcji.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie frankowiczów

Zapraszam do zapoznania się z artykułem, w którym r.pr. Robert Choiński komentuje skutki bardzo istotnego dla polskich frankowiczów orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Audycja w radio Białystok – co mogą zrobić frankowicze?

Zapraszam do posłuchania audycji radiowej z udziałem r.pr. Robera Choińskiego dotyczącej tzw. kredytów frankowych.