Prawo Transportowe

Prawo transportowe

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów z branży transportowej i spedycyjnej. Radca Prawny Robert Choiński swoje doświadczenie zdobywał obsługując przez wiele lat jedną z największych firm zajmujących się przewozem pojazdów w Europie. W naszej pracy szczególną uwagę zwracamy na kwestie, które budzą u naszych klientów najwięcej wątpliwości, takie jak prawidłowe uregulowanie czasu pracy kierowców, kwestie kontroli granicznych, zatrzymań towaru, szkód, które powstały podczas transportu czy obsługi dokumentacyjnej realizowanych transportów.

Na bieżąco monitorujemy rynek transportowy oraz jego problematykę, doradzamy w zakresie prawa transportowego indywidualnym przewoźnikom, jak również firmom świadczącym usługi spedycyjne.

Kancelaria prowadzi doradztwo, redaguje oraz negocjuje międzynarodowe kontrakty transportowe, mając na szczególnej uwadze takie kwestie jak:

kary umowne, ubezpieczenia, zakaz konkurencji czy zakres odpowiedzialności każdej ze stron. Zakres świadczonej pomocy prawnej, poza prawem krajowym obejmuje również transport i spedycję międzynarodową, regulowaną przede wszystkim przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

  • obsługa prawna przedsiębiorców świadczących usługi spedycyjne i przewozowe
  • przygotowywanie umów transportowych
  • negocjowanie umów transportowych
  • opracowywanie ogólnych warunków przewozowych
  • rozwiązywanie sporów związanych z wykonywaniem umów przewozowych i spedycyjnych
  • prowadzenie spraw o odszkodowania z tytuły szkody transportowej, również roszczeń od podwykonawców i przewoźników
  • zastępstwo procesowe przed sądami z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa transportowego (Konwencja CMR)
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zatrudnienia pracowników, również zasad czasu pracy kierowców, reguł obliczania wynagrodzenia, przewozu towarów niebezpiecznych i wartościowych oraz transportu poza granicami kraju
  • kontakt z ubezpieczycielem