Unieważnienie umowy kredytowej już na pierwszej rozprawie!

Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, że w dniu 14 października 2020 r. już na pierwszej rozprawie Sąd unieważnił umowę o kredyt hipoteczny dawnego Banku BGŻ, a obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Sprawa jest bezprecedensowa ponieważ Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej już na pierwszej rozprawie, a od wniesienia pozwu do wydania wyroku minęły tylko 3 miesiące! Jest to najprawdopodobniej najszybciej pozytywnie rozstrzygnięta sprawa frankowa w Polsce.

Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że klauzule przeliczeniowe zawarte w umowie stanowią klauzulę niedozwolone, a ich zawarcie w umowie skutkowało tym, że Kredytobiorca nie wiedział jaką dokładnie kwotę ma zwrócić do banku, a także jakie jest ostatecznie wynagrodzenie Banku. W konsekwencji Sąd uznał, że ww. postanowienia są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz, że w sposób rażący naruszają interesy konsumenta, w związku z czym nie są dla niego wiążące.

Sąd potwierdził, że eliminacja z umowy wspomnianych klauzul przeliczeniowych prowadzi do nieważności całej umowy.

Wyrok stwierdzający nieważność umowy jest bardzo korzystny dla Kredytobiorców ponieważ po jego uprawomocnieniu Kredytobiorcy mogą bezpiecznie zaprzestać spłaty kredytu oraz wykreślić hipotekę ustanowioną na nieruchomości zabezpieczającej kredyt.

Jak widać przy dobrze skonstruowanym pozwie walka z bankiem nie musi trwać latami. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych podjęciem walki o swoje prawa.

Sprawę prowadził r.pr. Robert Choiński