Klienci Indywidualni

Klienci Indywidualni

Prawo cywilne

 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy dotyczące nieruchomości
 • sprawy o nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy

Prawo pracy

 • sprawy o wynagrodzenie
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • sprawy o nawiązanie umowy o pracy

Prawo odszkodowań:

 • odszkodowania z wypadków komunikacyjnych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody na osobie

 

Prawo spadkowe

 • sprawy o nabycie spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek

 

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o opiekę nad dzieckiem

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami publicznymi
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi