Kolejne wygrane z Bankami!

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować o kolejnych wygranych z Bankami. W dniu 12 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank) i zasądził na rzecz naszej klientki uiszczone przez nią dotychczas raty w kwocie: 201.965,99 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych…