Prawomocnie unieważniona umowa kredytowa w zaledwie 9 miesięcy!

Z wielką satysfakcją chcielibyśmy poinformować, że w dniu 28 maja 2021 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie o sygnaturze: I ACa 735/20 oddalił apelacje BPN Paribas Bank Polska S.A. i utrzymał w mocy wyrok stwierdzający nieważność umowy. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku minęło zaledwie 9 miesięcy! Jest to prawdopodobniej  najszybszy prawomocny wyrok unieważniający umowę frankową (dwie instancje). Pozew został złożony w dniu 14 lipca 2020 r., a już w dniu 14 października Sąd I instancji stwierdził nieważność umowy. Bank odwołał się od wyroku w wyniku czego w dniu 28 maja 2021 r. Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok, w którym uznał apelacje banku za bezzasadną i tym samym potwierdził nieważność umowy.

więcej o wyroku można przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=184173053612897&id=104852004878336